Průběh výcviku


Naše autoškola provádí výcvik dle zákona 247/2000 o výuce a výcviku absolventa autoškoly.

Výcvik je rozdělen na teoretickou výuku a praktický nácvik.Pro skupinu AM (A1, A2) je praktický výcvik rozdělen do tří etap:

1. etapa - 3 vyučovací hodiny

1. hodina: zaměřena na provedení kontroly vozidla před jízdou a základní úkony řidiče před zahájením jízdy, nácvik a zvládnutí základních řidičských dovedností nutných pro ovládání vozidla, akcelerátoru, spojky, řazení a brzdy.


2-3 hodina: jízda mimo obec, nácvik řazení všech rychlostních stupňů a udržení stopy v jízdním pruhu. Nácvik odbočování.
2. etapa - 5 vyučovacích hodin

Jsou zaměřeny na procvičování získaných základních řidičských dovedností v městském a mimoměstském provozu s nízkou hustotou provozu vozidel s důrazem na dodržování předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zásad bezpečné jízdy, jízdu vyšší rychlostí, nácvik a zvládnutí dalších řidičských dovedností v různých situacích v provozu, ovládání výstroje a výbavy vozidla, pro jeho bezpečný provoz a na jízdu za snížené viditelnosti.


4-5 hodina: jízda mimo obec, nácvik nouzového brždění, projíždění zatáček v nižší rychlosti, sledování dopravního značení a samostatné řešení lehčích dopravních situací. Nácvik objíždění překážek.


6-7 hodina: kombinovaná jízda obec-mimo obec, nácvik předjíždění, projíždění zatáček ve vyšší rychlosti s důrazem na sledování okolního provozu, jízda po různém povrchu (beton, dlažební kostky).


8 hodina (společně s 9 hodinou s 3 etapy): jízda v obci, nácvik jízdy v pruzích, dodržování bezpečných rozestupů, sledování dopravní situace před motocyklem s důrazem na chodce.
3. etapa - 5 vyučovacích hodin

Jsou zaměřeny na dosažení plné samostatnosti při řízení vozidla v hustém městském a mimoměstském provozu, na různých kategoriích pozemních komunikací, řízení vozidla za ztížených podmínek, řešení složitých dopravních podmínek a dopravních situací a na jízdu za snížené viditelnosti.


10-11 hodina: jízda v obci v silném provozu, samostatné řešení všech dopravních situací, nácvik otáčení a ovládání motocyklu v minimální rychlosti.


12-13 hodina: opakování a příprava na závěrečnou zkoušku.
Výše uvedené je pouze orientační přehled toho, co Vás v naši motoškole čeká při výcviku. Přesný plán je tvořen přesně podle Vašich individuálních schopností. Uvědomujeme si, že každý je jiný a nepostupujeme dál ve výuce, dokud dané téma nemá uchazeč zvládnuté na 100%.Vytvořil Viktor Petříček (Devbon) | Copyright © Autoškola Motoškola A.R.M.
Autoškola Motoškola A.R.M. Karviná, Orlová, Havířov, Ostrava, Český Těšín, Dětmarovice, Petřvald, Bohumín...

www.motoskola.eu|www.miwal.cz